Programmeringspråket CSS

Stian Møllersen (BEKK)

Lightning talk - in Norwegian

Approved_talk approved

CSS er et veldig enkelt språk, så enkelt at det egentlig er feil å kalle det et programmeringspråk. CSS er også et vanskelig språk. Alle som har jobbet på store, komplekse websider vet at det krever jerndisipin å holde kustus på CSSen. Vi kaster alt vi kjenner til av best practices på CSSen, men likevel kommer ting ut av kontroll. Er det CSS som er problemet, eller er det vi som er problemet? Hvis det er CSS som er problemet, hva er det med CSS som gjør det nesten umulig å beholde kontrollen? Hvis det er vi som er problemet, hva er det vi gjør feil?

Vi ser på programmeringspråket CSS. Hvilke egenskaper karakteriserer CSS og hvordan manifisterer de seg som problemer når vi skal lage layouts? Hvordan relaterer CSS, som egentlig ikke er et programmeringspråk, seg til andre programmeringspråk? Hvor kommer våre best practices fra, og er de egentlig grunnlagt i rett forståelse karakteristikkene til CSS? Et litt anderledes blikk på et ellers velkjent verktøy i verktøykassa.