Hva er Material Design, og hvilke fordeler har det?

Marius Seim (EVRY ASA)

Lightning talk - in Norwegian

Approved_talk approved

Lyntalen omhandler en kort introduksjon til Google sitt nye designspråk, kalt Material Design. Målet ved Material Design er å forene de ulike plattformene under ett felles designspråk. Til forskjell fra lignende rammeverk som Bootstrap, er Material Design ikke bare utviklet med tanke på responsivitet, men også innhold, interaksjon, design og animasjon.

Budskapet med lyntalen er det å gjøre utviklere og designere kjent med Material Design. Dette for å øke produktivitet, kreativitet og samarbeid mellom disse yrkesområdene. Ettersom Material Design er såpass godt dokumentert, vil det da være enklere for en designer å formidle sine ideere til utviklerne. I løpet av min karriere har jeg deltatt på ulike prosjekter der vi hadde mulighet til å benytte Material Design som designspråk for det endelige produktet. Prosjektene var innenfor ulike sektorer, blant annet helse, transport og handel. I denne sammenheng har opparbeidet meg noen tanker om bruksområdet og implementasjonsteknikk for designspråket.