CUDA for dummies

Andreas Hunderi (Knowit)

Lightning talk - in Norwegian

Approved_talk approved

Proteiners tredimensjonale struktur, virtual reality og universets første sekunder. Det er mange ting vi kan modellere med dagens teknologi. Men det krever hastighet om utregningene skal ta minutter istede for dager, eller måneder istede for år. Parallellisering byr på potensielt ekstreme ytelsesforbedringer, men bare for den som vet hvordan man takler problemstillingene som oppstår.

Denne lightningtalken tar for seg CUDA og mulighetene/utfordringene parallelle programmer gir. Til evigheten og forbi!